בשנה הבאה: ילדי הגנים בעפולה ייהנו גם מימי פעילות בטבע

כחמישים גננות מעפולה השתתפו בהשתלמויות במטרה להעניק לגננות כלים מקצועיים להפעלת הילדים במרחב החוץ גני ובחיק הטבע בשנת הלימודים הקרובה שיתוף פעולה ייחודי בין המחלקה לאיכות הסביבה ומנהל החינוך בעיריית עפו...