מרים פרץ, אל תעזי להיכנס לפוליטיקה. בבקשה. בשבילנו

מרים היקרה, לא. אל תתפתי לדוחפים אותך לפוליטיקה, אנא אל תשעי לבקשותיהם, למחמאותיהם, לתחינתם, אל תתני לנו לחשוש שמא עוד מיתוס מאחד, מחבר, מחבק, כלל ישראלי , ייפול שדוד לרגלי הפוליטיקה במתכונתה הנוכחית. מרים היקר...