הבושה רשומה כולה עלינו. לטפל בעומר ועכשיו

אינני יודע מי אשם, אינני יודע מי המתעלל, אינני יודע מי המעוול, אני יודע רק דבר אחד, טפלו ומיד, בכל הכלים, בכל ההון שבעולם, בכל המסירות, המקצועיות, האהבה, טפלו ועכשיו, לא רגע מאוחר יותר, בלוחם השייטת הגיבור דקל ...