משלחת מירדן אשר כללה מדריכים, מגדלים ואנשי מחקר, העוסקת בהתמודדות עם חדקונית הדקל האדומה, ביקרו בעמק המעיינות

השבוע ביקרה בעמק משלחת מירדן. המשלחת כללה מדריכים, מגדלים ואנשי מחקר מירדן העוסקת בהתמודדות עם חדקונית הדקל האדומה. צוות החדקונית מחוות עדן, ביחד עם נציג משרד החקלאות בתחום הגנת הצומח ואנשי מחקר ממכון וולקני וב...