בארומה עפולה ישבה קבוצת נשים מחויכות, מתענגות על הסלט, כך נראית שלווה שברירית

שהטילים נורו מלבנון, ממעוזי החיזבאללה, הצפון היה בבהלה עצומה, בפאניקה, בהיסטריה, הרחובות דממו, הזמן כמו עצר מלכת השבוע כשברד של טילים ירד על הדרום, כאן חשנו בצפון, חריגים, פתאום התחוורה לי סוגיה, התבהר לי ה...