קורס חדש, ”נאמני בטיחות בעבודה” נפתח במכללת נצרת עילית – יזרעאל

בימים אלה נפתח קורס 'נאמני בטיחות בעבודה' בפיקוח משרד העבודה והרווחה, מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. קורס נאמני בטיחות הוא קורס המכשיר עובדים מקצועיים במפעלים וחברות לשמש כנאמני בטיחות וכחברי ועדת הבטיחות המו...