50 משחקיות יוקמו בפריפריה על ידי משרד הנגב והגליל

המשחקיות שיוקמו לראשונה ביוזמת המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יתנו מענה לרשויות מקומיות שעד היום לא היו בשטחן מתקנים מסוג זה. המשחקיות יהיו מותאמות ילידים מהגיל הרך עד לגיל בית הספר היסודי (0-9) ויהיו בה...