בתורה שלהם לא כתוב: ”לא תגזול, לא תגנוב, לא תחמוד”

רבנים משיאים בחשאי כדי שהכלות לא יפסידו כספי הביטוח הלאומי. בביטוח הלאומי נדהמו מהתרחבות תופעת האלמנות הדתיות אשר מצאו להן חתן, נשאו על ידי רב על פי ההלכה, אך לא באמצעות הרבנות, וקיבלו מהמדינה מאות אלפי ש''...