בנצרת עילית לא ישנים בחורף, שלוש משפחות חדשות הגיעו לשבת הכרות עם העיר. הסנוניות המבשרות על בא האביב ההתיישבותי

שלש משפחות ראשונות הגיעו לשבת קליטה, הכרות, ובדיקת היתרונות לעבור להתגורר בנצרת עילית. הגרעין התורני ציוני הפועל ללא לאות לחיזוק וביצור מעמדה וצביונה היהודי של נצרת עילית, יקיים שבתות אישיות מיוחדות בהן אנשי ה...