ד”ר ינקלביץ: סג’רה היהודית לא הוקמה על אדמות סג’רה הערבית”

הקרב על הנרטיב הגיע לאילניה – עובדות היסטוריות שמציגה ד''ר אסתי ינקלביץ, תושבת אילניה מהחוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה, מפריכה אמיתות שאין ביניהן לבין המציאות.   בעקבות הכתבה שהתפרסמה בה כתבה...