40% מהעולים מחבר העמים אינם יהודים. ח”כ לנדבר: ”האנשים האלה רצויים כאן הם מגיעים מכוח חוק השבות וכל הפוליטיקאים רוצים שיבחרו בהם ”

לפי נתוני הלמ''ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) עולה כי בשנה האחרונה ירד מספר היהודים בישראל מ-74.6% ל-74.4%. וזאת בשל עליית נוצרים ושאינם יהודים ממדינות חבר העמים. המדובר הוא ב- 418,000 עולים כחוק שאינם יהודים ע...