מדוע זכה יתרו לסעודת עולמים הנושאת את שמו? מדוע סועדים בכלים קטנים ובשר יונה?

ביום חמישי יציינו יהודי תוניסיה בארץ ובעולם את ''סעודת יתרו''. מקור ''סעודת יתרו'', הקרוי על שם אב בית הדין במדיין, אשר בחר לעזוב את ביתו ולהצטרף לבתו ציפורה כחלק מאומה מתהווה, האומה היהודית, יהודי תוניסיה. מסב...