דרוש: לובי חזק ומשמעותי לחוליה המקצועית החלשה במדינה

העובדים הסוציאליים מתחננים לתשומת לב של המשפיעים, הפוליטיקאים, מתחננים ואין מי שזורק מבט קל לעברם, מביע בזוית פה, בשקט, הזדהות, הם לבדם,ואלה עסוקים בבעלי פוטנציאל לסיוע בפריימריז הקרובים, הם לא זקוקים לעובדות ה...