הארכיון של עו”ד אברהם אמיר על ההיסטוריה של משפחתו הועבר לארכיון הציוני המרכזי

עכשיו זה רשמי, הארכיון של עו''ד אברהם אמיר, יקיר העיר עפולה, הועבר והתקבל בארכיון הציוני המרכזי של מדינת ישראל.במכתבו לסימון שליאכטר, מהארכיון הציוני, כתב עו''ד אמיר: "בשנת 2022 מלאו 83 שנה לעליית משפחת...