כישלון החזירות, נותרו ותאוותם בידם, על הניסיון לעשות עושר שלא כדין

באופיי אינני שמח לאיד בכישלון אחרים, בבחינת ''בנפול אויבך אל תשמח''. אבל הפעם, ואני ממש מיצר על כך, יש בליבי שמחה קטנה, שמחונת, פיצי. האירוויזיון שהיו אמורים להגיע אליו, עשרות אלפים מרחבי אירופה, גרם לבעלי...