בשעה זו נכנסים ראשי הרשויות החדשים ללשכותיהם

בשעה זו מתבצעת החלפת השלטון באופן פורמאלי ברשיות העירוניות .ראשי הרשויות שנבחרו לפני כשבועיים נכנסים בשעה זו לבנייני הרשויות, יש מי מהם בחגיגיות, מלווים במאות תומכיהם ויש מי שבאופן סולידי.מעתה הם נושאים בתואר ...