ארבע מאות אלף יהודים מצרפת מבקשים לעלות לישראל, האם המדינה ערוכה לקראתם?

היהודים בצרפת חשים יותר ויותר את טבעת החנק האנטישמית המתהדקת. שיח השנאה, הפגיעה ביהודים, דחיקתם למקומות מסוימים, גורמים בחודשים האחרונים לכ-400,000 יהודי צרפת לחשוב על מעבר לארץ אחרת. הסוכנות היהודית, משרד הקלי...