עוז והדר לבושו. פרידה מענק הספרות עמוס עוז

רגע טרם התקדש השבת, בישרה פניה, בתו של עמוס עוז, חתן פרס ישראל, על פטירת אביה מהוגי הדעות ואנשי הרוח המובילים במאה הקודמת והנוכחית בישראל. המועמד הנצחי לקבלת פרס נובל לספרות. איש שמאל-מרכז שלא חשש מעולם להביע א...