האם ההיסטוריה המקומית הקצרה של עפולה תכה שוב???

מי לא זוכר את כיכר שבעת המינים שהוקמה היכן שכיום המיזרקה המנגנת בעפולה?זמן קצר לאחר עליית אבי אלקבץ לשילטון היא ניזרקה אחר כבוד למחסן הגרוטאות באגף שפ"ע .עם עלייתו של יצחק מירון לשילטון החלה תקופת יובש האירועים...