הצפות בעפולה, הגיע הזמן לטיפול יסודי בתשתיות

ימי ירח הדבש של אחרי הבחירות ,הצילומים ,ההבטחות,חלוקת השלל הפוליטי, כמובן השבועה לשמור לנצור את ירושלים, סליחה עפולה, לנצח נצחים.אחרי שיתפוגג שיכרון הניצחון הפוליטי ,פסטיבל הלהג וההצנרות .ראוי שנבחרי העיר יוכס...