מתחזקת תופעת ערביי ישראל הנוסעים לירדן לתנות אהבים ובזול עם פליטות ה’אביב הערבי’

ערביי ישראל וערביי הרשות הפלשתינית הופכים אט אט ובבטחה את ממלכת ירדן לבירת הסחר בנשים ובזנות. מאז רצח העם המתחולל במדינות ערביות ובראשן סוריה, המצוקה הקשה בעיראק, תימן, לבנון ועזה, מגיעים מאות אלפי פליטים לירדן...