זהירות עבודת אלילים בבית שאן

מתחם פולחני ששימש עבודת אלילים נחשף בחפירות בית שאן במהלך שנות השמונים, המתחם נבחנה במאה הראשונה וישמש את תושבי העיר הנוכרים עד שנהרס כנראה על ידי הביזנטים, עת נכנסה הנצרות לתוקף. במפלסו העליון מעל פתח מקומר נ...