גזרה את פאות הבן והותקפה על ידי הבעל

שישה חודשי מאסר על תנאי והתחייבות בסך 2,000 ש''ח, זהו העונש שגזרה השופטת על תושב האזור אשר תקף את אשתו לאחר ששב מבית הכנסת וגילה שאשתו גזזה את פאות בנם הקטין, תקף ודחף אותה, אחז בגרונה ואיים עליה לבל תזמין משט...