”אין ממנים פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו”

פרנסי מדינת ישראל של השנים האחרונות נושאים קופות שרצים, קטנות או גדולות, מלאות או חציין מלא, כבדות או קלות, אלא שההבדל הוא שפרנסי התלמוד היו עם קופת שרצים מאחוריהם שלא תזוח דעתם, פרנסי השנים האחרונות במדינת יש...