כיצד לזהות פולני? או, ההמנים לא מתים הם רק מתחלפים

לימין הקיצוני בפולין יש עיתון וב-2019, כן, כן 2019, העז העיתון האנטישמי בעמודו הראשון לכתוב מאמר שכולו גזענות, שנאת יהודים ואנטישמיות מזוקקת וכותרתו: ''כיצד לזהות יהודי''? 2019, פולין, לא עיתון נאצי בגרמניה של...