מאבק הגז: חזית אחידה של שישה ראשי רשויות

הוקם פורום ראשי רשויות מרחבי להתמודדות עם אתגרי הגז. הפורום יפעל כחזית אחידה בכל הנוגע למאבק הרחקת אסדת הגז ל-120 ק"מ וביטול מיכל הקונדנסט סמוך לבת שלמה. כבר השבוע פנה הפורום לשר התשתיות בקריאה דחופה לעצור את ה...