פיתוח בגלבוע: הסתיים השלב הראשון בפיתוח התשתיות בהרחבות הישובים חבר ואומן, תחילת בניית 221 בתים חדשים של המתיישבים

כפועל יוצא מחזון מוא"ז הגלבוע לחזק את הישובים ולהאיץ מגמות צמיחה דמוגרפית- מובילה המועצה מהלכים מעוררי כבוד, לקליטתם של עוד עשרות משפחות צעירות. השבוע, הגיע ראש המועצה, עובד נור יחד עם גורמי המקצוע במועצה, להר...