מועצת רמת ישי אישרה תב”ר בסך עשרה וחצי מיליון שקלים לקידום כניסה נוספת לאזה”ת

מועצת רמת ישי אישרה תב"ר בסך של כעשרה וחצי מיליון שקלים לקידום כניסה נוספת לאזה"ת ראש המועצה עופר בן אליעזר, אשר גייס לפרויקט 7,3 מליון שקלים מתוך סכום זה ממשרד התחבורה: "כניסה נוספת לאזור התעסוקה תנגיש את הכני...