”הגזענות בישראל מוכיחה שוב ושוב את כיעורה, 400 אלף ספק יהודים מחבר העמים לא מעניינים, 500 בני הפלאשמורה מזעזעים אותם”

''הגזענות בישראל מוכיחה שוב ושוב את כיעורה, 400 אלף ספק יהודים מחבר העמים לא מעניינים, 500 בני הפלאשמורה מזעזעים אותם'' מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בשנת 2017 עלו לישראל 1,400 בני הפלאשמורה מאתיופיה...