מיטב האנטישמים בעולם מריעים לאנטישמים היהודים, שונאי החרדים

לבכות עלינו, לבכות על מה שנהיינו, לבכות על השנאה המתערטלת ללא בושה ובאין מפריע בראש חוצות, על האש הלוהטת היורדת מביבי הפה של יהודים שונאי עצמם, עמם, אחיהם. לבכות עלינו, על שכן 'כלה' בחיינו, איש ביד אחיו, חר...