2019 מסתיימת! דברו עם הסוכן לפני 31 בדצמבר

שכירים? עצמאיים? בדקו את תוכניות הפנסיה לפני סוף שנת המס, ולוודא מיצוי מירבי של הטבות המס. שנת המס 2019 מסתיימת. אנחנו מקווים שנקטתם בכל הצעדים הדרושים להבטחת מלוא זכוותיכם לשנה זו בתוכניות הפנסיה- קרנות פנ...

עצמאים? חובה עליכם להפריש כספים לפנסיה!

החל משנת 2017 כל עצמאי מחויב להפריש כספים לפנסית חובה, רק שלאחרונה עצמאים רבים קיבלו התראות מהמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, על כך שלא הפרישו כספים, בואו נעשה לכם סדר! בישראל קיימים למעלה מ-450 אלף...