‘יום הבוחר’ בליכוד: מי לחיים הפוליטיים ומי למחסן הגרוטאות ההיסטוריות של הליכוד

הקרב על החיים הפוליטיים הגיע לישורת אחרונה, אחרי שהוציאו מאות אלפי ש''ח, התחייבו, משכנו, נטלו הלוואות, הכל כחוק כמובן, התחפשו פעם לליברלים, פעם לדתיים לאומיים, פעם לחרדים, פעם לאחים האבודים של ערביי ישראל, בקיצ...