מנכ”ל ‘בצלמו’ יהודה פואה במכתב ליועהמ”ש מנדבליט: פתח בחקירה נגד מנכ”ל ‘בצלם’ חגי אלעד.

  הנדון : חקירה כנגד מנכ"ל בצלם. בשם מרשי יהודה פואה יור בצלמו ארגון זכויות אדם ברוח יהודית מטעם עמותת מוסרי ע"ר 580622041 ,הריני לפנות אליכם כדלקמן: 1 .בשבוע האחרון טס מנכ"ל בצלם חגי אלעד מטעם...