במשטרה מחו על התנהלות בית המשפט: ”הדעת אינה סובלת כי בשל מחדל טכני לכאורה, יפגע האינטרס הציבורי”

פארסה בפרשת אנשי הרפואה המתחזים שנפתחה בקול תרועה רמה והתפוגגה עם שחרורם של 24 אנשי הרפואה לביתם. הכול החל במעצר אנשי הרפואה, ברם בשל כשל טכני של משטרת ישראל, בכך שלא הגישה את בקשת ההארכה לאחר תום תקופת המעצר, ...