כשהטרור מרים ראש צריך לעשות רק דבר אחד, לקפד אותו

אלו ימים קשים, ימים בהם אבות קוברים בנים, אמהות מבכות תינוקן, אחים דוממים מביטים בחורבן בהתהוותו, בהתרסקותו. אלו ימים קשים, בהם הטרור חוזר לרחובותינו, לא מספריים, לא סכין, לא אבן, אש חיה. אלו ימים קשים בהם נדמה...