עובר ושב: תודה לגדי, ברוך הבא כוכבי

בשורות הבאות לא תקראו על חיילות, פזצט''א, כיבושים, מבצעים עלומים, ש... ש... ש... ערפל קרב, שושואיסטים ושאר מרכיבים המתכנסים לסך אחד שלם, של צבא, צה''ל. אני מבקש להודות ולייחל, להודות לרמטכ''ל הפושט מדיו היום אח...