במדינת ”ישראבלוף” כאילו רוצים שכל החרדים יתגייסו ואז מה יהיה? הדתה וגוועאלד

שוויון בנטל ? הצחקתם מדינת ישראל הקימה ועדה ועוד ועדה לבחון את חשיבות שילוב עשרות אלפי חייבי הגיוס החרדים להתגייס לצה''ל ואפילו קראו לוועדה 'לקידום שיוון בנטל''. אלא, שנדמה כי כמו ביחס לערבים אשר כולם ז...