האם נחשפה ‘קרונה של ציפורי’: בריכה עתיקה וצלמית ברונזה של פר מהתקופה הרומית התגלו בחפירות בגן לאומי ציפורי

האם נחשפה 'קרונה של ציפורי': בריכה עתיקה וצלמית ברונזה של פר מהתקופה הרומית התגלו בחפירות בגן לאומי ציפורי 'קרונה (מעיין) של ציפורי' מוזכר במסכת מגילה בתלמוד הבבלי על רבי ( רבי יהודה הנשיא) –"רחץ בקרונה של ציפו...