הבא בתור סוס ?

אחרי יואב גלנט, גל הירש, צ'יקו אדרי, הבא בתור למפכ''לות סוס או תינוק בן שעתו? מחד, גאווה גדולה למדינת ישראל שיש בה מנדפי ריחות רעים, שיש בה ועדה לאיתורעוצמתית, יש מי שסבורים שיש להרחיב ועוד יותר. מאידך, הטובים ...