השופטים הביעו זעזוע קשה מהתעללות בעגלים ופרות במפעל ”אדום אדום” בעמק המעיינות

''קיימים מצבים המצויים בתחום האפור שבהם לא ברור אם מעשה הוא מותר או אסור, אז נהלים סדורים עשויים להסיר ביעילות את הערפל. מעשי קיצון כגון המפורטים בכתב האישום, אשר ממחישים באופן מזעזע בשלל הסרטונים, אינם דורשים ...