העולים החדשים הלומדים באולפן לעברית של עיריית נצרת עילית הנמצא במכללת נצרת עילית -יזרעאל התרגשו בטקס זיכרון מרגש

צפירת הזיכרון הראשונה של העולים החדשים בטקס השואה בישראל שהתקיים במכללת נצרת עילית לבושים בלבן, נשים וגברים ואפילו פעוטות , כולם עולים חדשים אשר אך עלו לארץ ישראל, התרגשו עד דמעות בטקס הזיכרון ביום השואה הראשו...