article placeholder

גורו לכם. בקואליציה האנטי מוסרית, גור- טורקיה – ממשלת ישראל – ההסתדרות

אינני מאומרי ה''אמרתי לכם'', ברם מה שמתרחש בשבועיים האחרונים בדרום הוא קשה ביותר, עוד לא נוצרו הממ''דים שיצילו את תושבי הדרום מאזעקת האמת, לא נבנתה כיפת הברזל שתיירט את הקאסם, עוד לא נמצאו אנשי 'חוסן' שיעניקו ...

אחרי התפטרות נגה שרון, גם דר’ בוריס יודיס בדרך לאופוזיציה

האופוזיציה בעיריית עפולה תגדל לאחר ה-9 במאי, חג הניצחון על גרמניה הנאצית, כך נודע לכתבנו ממקורות בכירים. עם עזיבתה של נגה שרון את הקואליציה, והצטרפותה למומו לוי, בתיה אדרי, כפיר סרוסי, מוטי אלוש, מיכאל בר...