עזבון השירים של נחמן רז ז”ל מגבע הועבר ל ”זמרשת”

נחמן רז, ח''כ, יו''ר ועדת החינוך, איש העמק, קיבוצניק מגבע אשר נפרד מהעולם שבע ימים ומעשים. בני משפחתו של נחמן ז''ל גילו בעזבונו המפואר של המורה, המחנך והח''כ האידיאליסט יצירות רבות וביניהן את הפזמונים והשירים ש...