קריית הספורט החלה להיבנות, קריית החינוך הדתי תיבנה על חורבות ביה”ס ‘אוהל מאיר’

רבים חשבו כי רעש הבולדוזרים ופקקי המשאיות במתחם שיועד עוד בימי כהונתו של ראש העיר עפולה לשעבר, יצחק מירון, הם הבשורה להקמת קריית החינוך הדתי בעפולה, אשר תפעל מהמסד ועד הטפחות, על פי הרצף, מגיל יסודי ועד תיכון ...