article placeholder

ים האמל”ח מסרב להתייבש

בפעילות שערכה משטרת ישראל במחוז העמקים נתפסו כל נשק מסוגים שונים, בבית זרזיר נתפסו 2 רובים מסוג קרלו, בכפר כנא נתפס אקדח בסמוך לרכב וכן רימון הלם ואקדח, ברומת הייב נתפסו רובה מסוג קלצ'ניקוב, בנצרת עילית נתפס אק...