למרות העלייה בשנה האחרונה באמון הציבור במשטרה, רק 46% מתושבי ישראל מאמינים במשטרה

המשטרה עומדת בעין הסערה, נדמה כי בשנה האחרונה הייתה מטרה נוחה ללעג, לחיצי רעל וארס, לחלק מהיחס זכתה ביושר. המשטרה, מאז פרשת הניצבים, האלימות המיוחדת למשטרה, בעיות מוסר, בעיות אמינות, בעיות ביטחון ברמה האישית, פ...