בית המשפט אפשר לרופאים החשודים לחזור ולטפל בחולים

זה התחיל בקול תרועה רמה, אפילו שם היה למבצע, תמונות, דוקומנטים, תהודה תקשורתית ונדמה כי הפארסה הזו עומדת להסתיים בקול ענות חלושה. אנשי הרפואה, ובהם עשרות רופאים ורוקחים נעצרו והואשמו כי התחזו לרופאים מאחר ולא ל...