הנוירולוג ששכח את שבועת הרופאים, אמת היה או משל?

נוירולוג הוא רופא המתמחה בענף הנוירולוגיה, אחראי למחקר, לאבחנה, לטיפול ומעקב של כל התופעות הנוירולוגיות. זו ההגדרה היבשה לתפקיד הנוירולוג. חקר, אבחנה, מעקב. ואכן בשורות הבאות יש הזמנה חד משמעית לחקור, לאבחן ולע...