נוסעי רכבת העמק מצביעים ברגליים מאז הכפלת מחירי הנסיעה

רציפים כמעט ריקים, קרונות בהם יושבים בודדים, זוהי תמונת מצב רכבת העמק בשבוע האחרון. כתבנו מציין כי בעקבות הכפלת מחיר הנסיעה ברכבת בתום עידן הסבסוד. ''אני כסטודנטית עוד נוסעת ברכבת כי יש לי הנחת סטודנטית של 33%,...