הגנב ב”רמי לוי” נלכד עם תיק מלא, הוציא אלפי ש”ח, שילם את תכולת הגניבה וקנס

מנהל האבטחה ברשת ''רמי לוי'' בעפולה עקב במצלמת האבטחה אחר חשוד אשר מילא את תיק הגב שלו במוצרים רבים ושונים, כשסיים לגנוב יצא האיש ,כאילו דבר לא קרה, עם התיק העמוס אל מחוץ לסופר. איש האבטחה ואדם נוסף עצרו את החש...